https://www.youtube.com/watch?v=I0O7i6VVT5Q

Video : Self Defense Drills : BadAzz Krav Maga Bangalore by Franklin Joseph

Video : Self Defense Drills : BadAzz Krav Maga Bangalore by Franklin Joseph